Logoasset Natuurleven Nieuw

Natuurleven

Naturisme

Wie zijn wij?

NATUURLEVEN vzw. is een naturistenvereniging met een dynamisch en familiaal karakter en is lid van het FBN (Federatie van Belgische Naturisten). Het doel van onze vereniging is de naturistische levensbeschouwing in al haar aspecten te bevorderen door o.a. beheer en uitbating van ons terrein, camping en infrastructuur.

Landschap
Paasontbijt 1

Vereniging

Wie kan lid worden?

Iedereen, ouder dan 18 jaar, kan lid worden. Natuurleven vzw. telt ongeveer 300 aangesloten leden, verspreid over heel Vlaanderen. Vanaf 15 jaar hebben jongeren een eigen lidkaart. Ze zijn steeds begeleid door de ouders of grootouders (met toelating van de ouders). Kandidaat-leden gaan akkoord met de naleving van ons huishoudelijk reglement

Lidmaatschap

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

  • Per gezinslid (+15 jaar) krijg je een persoonlijk internationaal paspoort dat toegang geeft tot alle naturistenterreinen in België of elders in de wereld (met INF-zegel). Je hoeft in het buitenland dus geen dure vakantiekaart meer te kopen.
  • Een driemaandelijks clubblad met info over onze vereniging en over activiteiten, ingericht door Natuurleven vzw.,  andere naturistenverenigingen of het FBN.
  • Sportongevallenverzekering bij activiteiten ingericht door Natuurleven vzw. of FBN.
  • Privacy betreffende uw lidmaatschap (Je persoonlijke gegevens worden enkel bij onze vereniging opgeslagen en worden niet doorgegeven aan andere instanties of personen (wet op de privacy).*
  • Totale vrijheid betreffende deelname aan activiteiten.
Feesttafel 1

Prijzen en tarieven

Natuurleven vzw. lidgelden

Gezinstarief

35 / Jaar

Kind 15 t.e.m. 24 jaar EN inwonend

10 / Jaar

Single

30 / Jaar

Lid worden

Lid worden van Natuurleven?